Onderwijs

Filmpjes en werkbladen bij gedichten:

Groep 1 en 2
Groep 3 en 4
Groep 5 en 6
Groep 7 en 8

Kinderboeken vormen de basis voor leesontwikkeling

Uitgebreide collectie en onderwijskennis

De Boekenberg heeft veel te bieden voor het onderwijs. Met zo’n 15.000 boeken op voorraad en een uitgebreide kennis van het aanbod is de Boekenberg een schatkamer vol kinderboeken en jeugdliteratuur. Peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, basisscholen, scholen voor speciaal basisonderwijs, VO-scholen en openbare bibliotheken komen zich graag oriënteren om hun collecties aan te vullen. Daarnaast zijn we toonaangevend op het gebied van leesbevordering. Lees hier meer over onze initiatieven en wat wij voor u kunnen betekenen!

Kinderboeken zorgen voor leesplezier

Schoolbibliotheek

Een goede eigentijdse schoolbibliotheek is de basis voor effectief leesonderwijs. Aantrekkelijke boeken verleiden de kinderen om te gaan lezen. Leesplezier is de belangrijkste voorwaarde voor leesmotivatie. De Boekenberg helpt bij het zorgen voor een gevarieerde en actuele schoolbibliotheek!

Een actuele schoolbibliotheek is de motor van leesbevordering

Deskundige advisering

Claudia en Chantal van OBS de Springdonk in Susteren zoeken regelmatig nieuwe boeken uit voor de schoolbibliotheek

Medewerkers van de Boekenberg kunnen in de winkel of op locatie adviseren over de samenstelling of de aanvulling van boekencollecties. Een verantwoorde aanschaf kan alleen plaatsvinden door de boeken in te kijken en zelf te beoordelen. Gezien ons uitgebreide boekenbestand, nodigen we u daarom graag uit om de boeken in de winkel uit te kiezen. Het is ook mogelijk om de keus op school te maken, door een uitgebreide en op de school afgestemde zichtzending aan te vragen. Zelfs de leerlingen kunnen dan bij de aanschaf betrokken worden, het geen een extra impuls aan de leesbeleving geeft. Daarnaast bieden wij, indien gewenst, de schoolbibliotheek handvatten voor het organisatie en beheer van een (school)bibliotheek. Informeer bij info@boekenberg.nl.

Sanering van bestaande collecties

Op scholen waar de boekencollecties niet adequaat worden bijgehouden, veroudert het boekenbestand. Wij bieden ondersteuning bij het (opnieuw) opzetten van boekencollecties. Onze adviseurs leesbevordering, o.l.v. Jos Walta, geven graag ondersteuning. De Boekenberg saneert efficiënt en effectief.

Onze werkwijze:

Stap 1: Verkenning
In een oriënterend gesprek verkennen we de wensen van de school en de mogelijkheden om de schoolbibliotheek in te richten.

Stap 2: Sanering
Wij saneren het huidige boekenbestand. Dat betekent dat we de boeken ordenen en selecteren op aantrekkelijkheid.

Stap 3: Advies
Er wordt een advies opgesteld welke boekensoorten er aangevuld zouden moeten worden op basis van het leerlingenaantal. Op basis van de beschikbare financiën wordt een plan van aanschaf afgesproken.

Stap 4: Aanschaf
De aanschaf van nieuwe boeken kan in de Boekenberg of op school gebeuren. Daar kunnen ook de leerlingen bij betrokken worden.

Stap 5: Teamvergadering
Als extra service verzorgen we een teamvergadering over leesbevordering

De Boekenberg biedt kosteloze ondersteuning bij het saneren van bestaande collecties als de scholen de nieuwe boeken bij de Boekenberg bestellen. Belangstellende scholen kunnen een afspraak maken door te mailen naar info@boekenberg.nl.

De Boekenberg saneert in heel Nederland en Vlaanderen!

Workshops en boekenbergavonden

De Boekenberg organiseert verschillende activiteiten die speciaal voor onderwijsgevenden interessant zijn. Zo zijn er geregeld workshops over: samenhang in leeswerkvormen, verbeteren van de voorleeskwaliteit, spelend vertellen, interactief werken met prentenboeken, de boekenkring, praten over verhalen, van spreekbeurten en werkstukken naar mondelingen en schriftelijke presentaties, vertellen met de Kamishibai.  Workshops worden georganiseerd in de Boekenberg, maar op verzoek kunnen deze workshops ook op locatie gegeven worden.

Daarnaast zijn er Boekenbergavonden waarin we de nieuwste boeken onder de aandacht brengen. Deze Boekenbergavonden zijn geheel kostenloos. Belangstellende scholen of instellingen kunnen informatie aanvragen via info@boekenberg.nl. Kijk voor de geplande workshops en Boekenbergavonden in de agenda.

Opleiding Leescoördinator

De cursus Open Boek, opleiding leescoördinator is een landelijk begrip geworden als het om leesbevordering gaat. Meer hierover lees je hier.