Open Boek

“Open Boek” is een begrip op het gebied van leesbevordering. Het is een cursus ontwikkeld door Jos Walta, en wordt in samenwerking met Stichting Lezen landelijk verspreid. De cursus zorgt ervoor dat een schoolteam over één of meerdere leescoördinatoren kan beschikken.

Aandacht voor leesbevordering zorgt voor betere leesresultaten 

Open Boek, handboek Leesbevordering

Bij de cursus hoort Open Boek, handboek voor leesbevordering. Het boek gaat uit van de visie dat de leescoördinator de spin in het web van de leesbevordering is. Een aantrekkelijke schoolbibliotheek is daar de motor van en de boekenkring fungeert als rotonde van de leesbevordering. Het handboek is bestemd voor leescoördinatoren, leerkrachten, bibliotheekmedewerkers met een onderwijstaak en iedereen die met kinderboeken werkt.

“(…) Prettig vormgegeven boek in tweekolomsdruk waarin de liefde voor het kinderboek van de pagina spat: door de inhoud, maar ook door de grote kinderboekenillustraties in kleur en de gedichten bij elk hoofdstuk. Het lukt de auteur goed om zijn eigen inspiratie op anderen over te brengen. (…)” – NBD Biblion

Bestel het boek hier.

Cursus Open Boek, opleiding leescoördinator

De cursus Open Boek, opleiding leescoördinator is opgezet door Jos Walta, adviseur leesbevordering bij de Boekenberg. Door de cursus worden leerkrachten van de basisschool geschoold om de taak van leescoördinator op hun eigen school uit te voeren. De taak is erop gericht meer eenheid in het leesonderwijs aan te brengen vanuit het perspectief van de leesbevordering. Een goed functionerende schoolbibliotheek is de spil waar leesbevordering om draait. Aantrekkelijke boeken zorgen voor leesplezier, een belangrijke voorwaarde voor leesmotivatie. Leesplezier ontstaat als teksten tot leven worden gebracht.

De cursus Open Boek is opgenomen in Registerleraar met een studiebelasting van 40 uur, waarvan 12 uur cursustijd. De cursus Open Boek wordt jaarlijks in de Boekenberg gegeven door Jos Walta. Daarnaast wordt de cursus ook landelijk verspreid via de Openbare Bibliotheken.

De opzet van Open Boek 2.0:

Bijeenkomst 1: De kracht van kinderboeken: kennis en fantasie
 • Visie op lezen en leesbevordering
 • Het beslissende boek
 • Hoe breng je een tekst tot leven
 • Acht boekensoorten en hun functies
Bijeenkomst 3: Werkvormen en campagnes
 • Verbindende werkvormen: interactief werken met prentenboeken, vrij lezen, (leeslogboek) en boekenkring, vertel eens…
 • Geïntegreerde werkvormen: boekproject, thematisch werken, storyline approach en kunstproject
 • Relatie tussen werkvormen en campagnes
 • Inroostering werkvormen
Bijeenkomst 2: Basisvaardigheden van elke leerkracht
 • Drie dimensies van lezen
 • Teksten categoriseren
 • Basisvaardigheden: Vertellen, voorlezen, voordragen, presenteren
 • Van spreekbeurt naar mondelijke presentatie
Bijeenkomst 4: Schoolbibliotheek en leescoördinator
 • Leren lezen en leesbevordering
 • De schoolbibliotheek
 • Taak leescoördinator
 • Jaarplan en leesplan
 • Introductie in het team

In iedere bijeenkomst worden nieuwe boeken gepresenteerd. De voorlees- en voordrachtvaardigheden worden aangescherpt en de werkwijze van Vertel eens… komt regelmatig terug. Per bijeenkomst worden bouwstenen verzameld voor de eindopdracht.

Certificaatuitreiking voorjaar 2017

De cursisten van dit voorjaar namen hun certificaat in ontvangst. De cursus werd door iedereen succesvol afgesloten.

Cursusdata 2020:

De cursus Open Boek wordt gegeven door Jos Walta en Jozefien de Leest, op vier woensdagavonden van 19.00 tot 22.00 uur in kinderboekwinkel de Boekenberg. De cursusdata zijn: 4 november, 18 november, 25 november en 9 december. De afsluiting is op 27 januari.

Kosten: € 300,- p.p. inclusief handboek  Boekenlijsten bij cursus Open Boek 2.0

  Hier vindt u de lijsten die bij de Cursus Open Boek 2.0 horen. Voor iedere bijeenkomst is een boekenlijst en een bestellijst.

  Bijeenkomst 1:
  Bekijk de bestellijst van bijeenkomst 1.
  Klik hier om de boeken in de webshop te bekijken.

  Bijeenkomst 2:
  Bekijk de bestellijst van bijeenkomst 2.
  Klik hier om de boeken in de webshop te bekijken.

  Bijeenkomst 3:
  Bekijk de bestellijst van bijeenkomst 3.
  Klik hier om de boeken in de webshop te bekijken.

  Bijeenkomst 4:
  Bekijk de bestellijst van bijeenkomst 4.
  Klik hier om de boeken in de webshop te bekijken.

  Bijeenkomst 5 (open boek 3.0):
  Bekijk de bestellijst bijeenkomst 5.
  Klik hier om de boeken in de webshop te bekijken.

  Vol van Lezen: Opleiding specialist jeugdliteratuur in het basisonderwijs

  Samen met Martijn Hensgens, taalspecialist basisonderwijs (onderwijsadviesbureau Vol van Leren) is de opleiding Vol van Lezen, specialist jeugdliteratuur en basisonderwijs ontwikkeld voor leescoördinatoren en leerkrachten die de waarde van jeugdliteratuur voor het onderwijs onderschrijven. Degenen die de opleiding hebben afgerond zijn in staat kinderboeken te gebruiken voor taal- en leeswerkvormen naast de koppeling tussen de inhoud van een boek en onderwijsinhouden.

  Jeugdliteratuur als rijke bron voor het onderwijs

  Het onderwijs heeft een sterk technische benadering van het lezen, of het nu gaat om de leestechniek of het begrijpend lezen. Lezen wordt uiteen gehaald in toetsbare deeleenheden die in stapjes kunnen worden aangeleerd en getraind. Lezen kan echter ook een zeer waardevolle bron van leren zijn die het onderwijs verrijkt op een andere, unieke manier.

  In tien bijeenkomsten wordt vanuit veel verschillende invalshoeken en vakgebieden concreet en praktisch getoond hoe de inzet van kinderboeken een meerwaarde kan hebben boven regulier methodisch werken. Daarbij gaat het niet alleen om literatuureducatie maar o.a. ook om technisch en begrijpend lezen, schrijven (stellen), mondelinge taalvaardigheid (o.a. door presenteren), wereldoriëntatie en kunstzinnige vorming.

  Bijeenkomsten vinden plaats op woensdagavonden in De Boekenberg in Eindhoven van 19.00 tot 22.00 uur. De opleiding kan ook op locatie gegeven worden. De kosten bedragen € 1.500,-, inclusief een boekenpakket. We starten op woensdag 2 september 2020. De andere cursusdata zijn 30 september, 28 oktober, 9 december, 13 januari, 10 maart, 7 april, 19 mei, 16 juni en 14 juli. Voor meer informatie of inschrijven, mail naar martijn.hensgens@volvanleren.nl.