2020: Boekenberglesbrief

Jozefien de Leest en Jos Walta
De Boekenberg
Paperback

15,00

Jozefien de Leest en Jos Walta
De Boekenberg
Paperback

Categorie:

Beschrijving

In de Boekenberglesbrief wordt op verschillende manieren aangesloten bij het thema van de Kinderboekenweek. Er wordt een activiteit beschreven om met de hele school de Kinderboekenweek te openen.  De lessuggesties betreffen overwegend taal- en leeswerkvormen om kennis en beleving te verdiepen. De uitgewerkte titels zijn andere dan die in de CPNB lesbrief.

De Boekenberglesbrief 2020 in de eerste week van september verwacht.

Voor bibliotheken geldt een minimum bestelling van 5 exemplaren.