Workshops en informatieavonden


Workshops

Workshop Boekenkring


De boekenkring is een sterkere werkvorm voor boekpromotie dan de bekende boekbespreking. In een gevarieerd programma met bijdragen van leerkracht en leerlingen worden boeken op allerlei manieren onder de aandacht gebracht. De boekenkring is geschikt voor toepassing in groep 1 t/m 8 van het basis- en speciaal onderwijs. Een boekenkring is een levendige en leuke activiteit om het leesplezier te stimuleren.
In de workshop wordt niet alleen informatie gegeven, maar er wordt ook een boekenkring uitgevoerd.

Bestemd voor: leerkrachten basisonderwijs en andere geïnteresseerden.
Plaats: Kinderboekwinkel de Boekenberg, Kleine Berg 48, Eindhoven.
Datum en tijd: Nog niet bekend -  20.00 tot 22.00 uur.
Kosten: € 25,- per deelnemer.
Aanmelden kan telefonisch (040-2456261) of via het contactformulier


Workshop 'Vertel eens...' praten over verhalen


Lezen is meestal een individuele activiteit: ieder maakt zijn eigen beelden bij een (voor)gelezen verhaal. Die beelden passen bij het referentiekader van de lezer. Door erover te praten leren we de leeservaring en interpretatie van anderen kennen. We gebruiken in de workshop een vereenvoudigde versie van de werkwijze van Aidan Chambers.
De werkwijze kan in alle groepen worden toegepast. In groep 1 en 2 sluit die aan bij het interactief voorlezen. In de boekenkring kan de kiem voor Vertel eens... al gelegd worden.

Bestemd voor: leerkrachten basisonderwijs en andere geïnteresseerden.
Plaats: Kinderboekwinkel de Boekenberg, Kleine Berg 48, Eindhoven.
Datum en tijd: Nog niet bekend - 20.00 tot 22.00 uur.
Kosten: € 25,- per deelnemer.
Aanmelden kan telefonisch (040-2456261) of via het contactformulier

Informatieavonden

Boekenbergavond Series voor Leren Lezen


hond-weetluna-tovert Boekenbergavond over boeken voor Eerste lezers.
Het aanbod aan verfrissende series voor eerste lezers is flink toegenomen. Aantrekkelijke boeken zorgen ervoor dat kinderen sneller de leestechniek onder de knie krijgen.
Behalve serie-boeken, zijn er nieuwe groeiboeken, samenleesboeken, moppenboeken en toneelleesboeken.
Op de informatieavond worden nieuwe uitgaven gepresenteerd en wordt ingegaan op hoe de boeken ingezet kunnen worden.
Ook wordt besproken op welke manieren ouders via de school bij het leesproces betrokken kunnen worden.
De avond is bestemd voor leescoördinatoren en leerkrachten. De avond begint om 20.00 uur en wordt gehouden in de Boekenberg.
Datum: Nog niet bekend.

Aanmelden kan telefonisch (040-2456261) of via het contactformulier


Informatieavonden Kinderboekenweek


Ook dit jaar zijn er weer avonden gepland rondom de Kinderboekenweek.
Op deze avonden worden de bekroonde boeken van Griffel- en Penseeljury en van de Kinderjury besproken. De themaboeken uit de Boekenberglesbrief worden toegelicht.
De Boekenberglesbrief is op dat moment ook beschikbaar. Daarin worden boeken uitgewerkt rondom het thema van de Kinderboekenweek.
Deze Boekenbergavond is uitermate geschikt om boeken voor de kinderboekenweek aan te schaffen.
De avonden zijn gepland op:
Maandag 12 september 2016 van 20.00 tot 22.00 uur
Donderdag 15 september 2016 van 20.00 tot 22.00 uur
Deelname is gratis.
Aanmelden kan telefonisch (040-2456261) of via het contactformulier.

Kinderboekwinkel de Boekenberg Kleine Berg 48 5611 JV Eindhoven Tel: 040-2456261