Workshops en informatieavonden


Workshops

Workshop Boekenkring - maandag 7 november 2016


De boekenkring is een sterkere werkvorm voor boekpromotie dan de bekende boekbespreking. In een gevarieerd programma met bijdragen van leerkracht en leerlingen worden boeken op allerlei manieren onder de aandacht gebracht. De boekenkring is geschikt voor toepassing in groep 1 t/m 8 van het basis- en speciaal onderwijs. Een boekenkring is een levendige en leuke activiteit om het leesplezier te stimuleren.
In de workshop wordt niet alleen informatie gegeven, maar er wordt ook een boekenkring uitgevoerd.

Bestemd voor: leerkrachten basisonderwijs en andere geïnteresseerden.
Plaats: Kinderboekwinkel de Boekenberg, Kleine Berg 48, Eindhoven.
Datum en tijd: maandag 7 november van  20.00 tot 22.00 uur.
Kosten: € 25,- per deelnemer.
Aanmelden kan telefonisch (040-2456261) of via het contactformulier


Workshop Spelend Vertellen - maandag 28 november 2016

Met de techniek van het Spelend Vertellen kun je een verhaal levendiger navertellen en er je eigen inkleuring aan geven. We passen in de workshop de vier verteltechnieken toe: Beschrijvend Vertellen, Vertellend spelen, Uitbeeldend Vertellen en Terzijde Vertellen.  En er wordt aandacht besteed aan hoe je een verhaal vertelklaar kunt maken.

Bestemd voor: Leerkrachten, leidsters en andere belangstellenden.
Plaats: Kinderboekwinkel de Boekenberg, Kleine Berg 48, Eindhoven.
Datum en tijd: maandag 28 november 2016 van 20.00 tot 22.00 uur.
Kosten: € 25,- per deelnemer.
Aanmelden kan telefonisch (040-2456261) of via het contactformulier


Workshop 'Vertel eens...' praten over verhalen - maandag 6 februari 2017


Lezen is meestal een individuele activiteit: ieder maakt zijn eigen beelden bij een (voor)gelezen verhaal. Die beelden passen bij het referentiekader van de lezer. Door erover te praten leren we de leeservaring en interpretatie van anderen kennen. We gebruiken in de workshop een vereenvoudigde versie van de werkwijze van Aidan Chambers.
De werkwijze kan in alle groepen worden toegepast. In groep 1 en 2 sluit die aan bij het interactief voorlezen. In de boekenkring kan de kiem voor Vertel eens... al gelegd worden.

Bestemd voor: Leescoördinatoren, leerkrachten en andere geïnteresseerden.
Plaats: Kinderboekwinkel de Boekenberg, Kleine Berg 48, Eindhoven.
Datum en tijd: Maandag 6 februari 2017 - 20.00 tot 22.00 uur.
Kosten: € 25,- per deelnemer.
Aanmelden kan telefonisch (040-2456261) of via het contactformulier

Informatieavonden

De informatiebijeenkomsten worden door meerdere Boekenbergers gegeven, Lenie Meurs, Jozefien de Leest en/of Jos Walta.

Boekenbergavond voor de Nationale Voorleesdagen - maandag 9 januari 2017

Ter voorbereiding op de Nationale Voorleesdagen wordt onze lesbrief bij  Kleine Walvis  toegelicht. Die werkwijze wordt geplaatst in het kader van Interactief Werken met Prentenboeken.
Tevens worden de nieuwste prentenboeken gepresenteerd.

Bestemd voor: Leescoördinatoren, leerkrachten, leidsters PSZ en KDV
Plaats: Kinderboekwinkel de Boekenberg, Kleine Berg 48, Eindhoven.
Datum en tijd: maandag 9 januari 2017 van 20.00 tot 22.00 uur.
Deelname is gratis.
Aanmelden kan telefonisch (040-2456261) of via het contactformulier

Boekenbergavond over Boeken voor voor Leren Lezen - maandag 16 januari 2017


hond-weetluna-tovert
Het aanbod aan verfrissende series voor eerste lezers is flink toegenomen. Aantrekkelijke boeken zorgen ervoor dat kinderen sneller de leestechniek onder de knie krijgen.
Behalve serie-boeken, zijn er nieuwe groeiboeken, samenleesboeken, moppenboeken en toneelleesboeken.
Op de informatieavond worden nieuwe uitgaven gepresenteerd en wordt ingegaan op hoe de boeken ingezet kunnen worden.
Ook wordt besproken op welke manieren ouders via de school bij het leesproces betrokken kunnen worden.
De avond is bestemd voor leescoördinatoren en leerkrachten. De avond begint om 20.00 uur en wordt gehouden in de Boekenberg.


Bestemd voor: Leescoördinatoren, leerkrachten groep 3 en 4, andere geïnteresseerden.
Plaats: Kinderboekwinkel de Boekenberg, Kleine Berg 48, Eindhoven.
Datum en tijd: Maandag 16 januari 2017 van 20.00 tot 22.00 uur.
Deelname is gratis.
Aanmelden kan telefonisch (040-2456261) of via het contactformulier

Boekenbergavond over informatieboeken – maandag 13 maart 2017


Informatieboeken spelen een belangrijke rol in het opwekken van interesse voor lezen. Regelmatig verschijnen nieuwe, verrassende boeken. Daar willen we de deelnemers graag mee laten kennismaken.  Er wordt ook ingegaan op de werkvormen mondelinge en schriftelijke presentatie, die de traditionele spreekbeurt en het werkstuk vervangen.

Bestemd voor: Leescoördinatoren,  leerkrachten en andere geïnteresseerden.
Plaats: Kinderboekwinkel de Boekenberg, Kleine Berg 48, Eindhoven.
Datum en tijd: Maandag  13 maart  2017 – van  20.00 tot 22.00 uur.
Deelname is gratis.
Aanmelden kan telefonisch (040-2456261) of via het contactformulier

Boekenbergavond over jeugdromans - maandag 3 april 2017

Het aanbod aan jeugdromans verrast telkens weer. Op deze avond laten we ontwikkelingen zien  binnen deze boekensoort.  Er wordt een overzicht gegeven van nieuwe genres en titels binnen de jeugdromans van 7 t/m 12 jaar.


Bestemd voor: Leescoördinatoren,  leerkrachten en andere geïnteresseerden.
Plaats: Kinderboekwinkel de Boekenberg, Kleine Berg 48, Eindhoven.
Datum en tijd: Maandag  13 maart  2017 – van  20.00 tot 22.00 uur.
Deelname is gratis.
Aanmelden kan telefonisch (040-2456261) of via het contactformulierKinderboekwinkel de Boekenberg Kleine Berg 48 5611 JV Eindhoven Tel: 040-2456261