Samenwerking

Kinderboekwinkel de Boekenberg werkt met diverse instanties samen op het terrein van leesbevordering:

Samenwerking met het Expertisecentrum Nederlands in Nijmegen

Het Expertisecentrum Nederlands staat voor goed taalonderwijs en werkt aan een constante verbetering van het onderwijs in Nederland. Wetenschappelijk onderzoek staat in direct verband met de dagelijkse onderwijspraktijk.Het is belangrijk te weten of een bepaalde aanpak meer resultaten heeft dan een andere manier.  
Het EN doet uiteenlopende onderzoeken naar effectief taalonderwijs (zie www.expertisecentrumnederlands.nl)
 De samenwerking van de Boekenberg met het Expertisecentrum Nederlands richt zich vooral op het stimuleren van leesbevordering als basis voor goed leesonderwijs.  De samenwerking krijgt vorm in onderling overleg over de visie op leesbevordering, het adviseren met betrekking tot de boekenkeuze voor deelprojecten, het gezamenlijk verzorgen van activiteiten voor het onderwijs.

Expertisecentrum Nederlands

 

 

Bibliotheken

Met de Bibliotheken in Eindhoven en Helmond is er een structurele samenwerkingsrelatie. De bibliotheken uit de regio, maar ook uit Limburg, komen incidenteel met vragen. De samenwerking krijgt gestalte in het organiseren van leesbevorderingsactiviteiten voor kinderen of volwassenen, bijvoorbeeld bij de Kinderboekenweek of de Nationale Voorleesdagen.

Ook wordt er samengewerkt bij de uitvoering van onderwijstaken van de Bibliotheken. Zoals het uitwerken van schoolprojecten voor basis- en voortgezet onderwijs, het samenstellen van themakisten, het verzorgen van lezingen, workshops of cursussen. De uitgebreide boekencollectie van de Boekenberg en het grote assortiment hand- en vingerpopjes, posters, dvd's wordt door veel bibliotheekmedewerkers bezocht om op de hoogte te blijven van het actuele aanbod.

De cursus Open Boek, opleiding voor leescoördinator, wordt in toenemende mate door bibliotheken aangeboden. De cursus biedt een goede basis voor samenwerking tussen bibliotheek en basisschool. Na de cursus wordt een netwerk voor leescoördinatoren in de betreffende regio opgezet.

Contactpersonen voor samenwerkingsrelaties: Marianne van Eeuwijk en Jos Walta.

De Samenwerkende Kinderboekwinkels

Acht kinderboekwinkels in Nederland hebben zich verenigd in de Samenwerkende Kinderboekwinkels.
Ze reiken jaarlijks in november de Kinderboekwinkelprijs uit, kopen gezamenlijk ramsj in, nemen initiatieven om hun specialistische kennis te delen. Een voorbeeld daarvan is de uitgave van de serie 'Groeien met boeken'. De vier brochures zijn gericht op een bepaalde doelgroep b.v. de baby's. Iedere brochure geeft een boekenoverzicht en tips voor het gebruik van de boeken.

Kinderboekwinkel de Boekenberg Kleine Berg 48 5611 JV Eindhoven Tel: 040-2456261