Schoolbibliotheek

Een goede eigentijdse schoolbibliotheek is de basis voor effectief leesonderwijs. Aantrekkelijke boeken verleiden de kinderen om te gaan lezen. Leesplezier is de belangrijkste voorwaarde voor leesmotivatie. Kinderen die graag lezen willen hun vaardigheden met betrekking tot technisch en begrijpend lezen uitbreiden en verdiepen. Daarom vormen kinderboeken de beste voedingsbodem voor het leesonderwijs en het leren in het algemeen.

Basisscholen, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven kunnen bij de Boekenberg terecht voor deskundige advisering m.b.t. boekencollecties

Deskundige advisering

Medewerkers van de Boekenberg kunnen in de winkel of op locatie adviseren over de samenstelling of de aanvulling van boekencollecties. Maar ook over het beheer en de organisatie van een (school)bibliotheek.
Bij basisscholen kan het gaan om de volgende deelcollecties: prentenboeken, voorleesboeken, vrijleesboeken, boeken voor niveaulezen (duolezen), informatieve boeken. De meeste van deze deelcollecties zijn ook van toepassing op kinderdagverblijven.
Voor peuterspeelzalen en de onderbouw van het basisonderwijs kunnen de adviezen gekoppeld worden aan VVE–programma's als: Startblokken, Piramide, Kaleidoscoop, Boekenpret, Schatkist.

Sanering van bestaande collectiesJos Walta

Op scholen waar de boekencollecties niet adequaat worden bijgehouden, veroudert het boekenbestand. Wij bieden kostenloze ondersteuning bij het (opnieuw) opzetten van boekencollecties, als de boeken bij de Boekenberg worden aangeschaft. Onze adviseur leesbevordering, Jos Walta, geeft graag ondersteuning. Belangstellende scholen kunnen een afspraak maken via het contactformulier.

Het uitkiezen van boeken

Scholen die een collectie willen opbouwen of aanvullen kunnen optimaal profiteren van de mogelijkheden die de Boekenberg biedt. Een verantwoorde aanschaf kan alleen plaatsvinden door de boeken in te kijken en te beoordelen.
Gezien het uitgebreide boekenbestand in de winkel nodigen we leescoördinatoren en leerkrachten graag uit om de boeken in de winkel uit te kiezen.Het is ook mogelijk de keus op school te maken door een uitgebreide, op de school afgestemde, zichtzending aan te vragen. Zelfs de kinderen kunnen dan bij de aanschaf betrokken worden, hetgeen een extra impuls aan de leesbeleving geeft.

schoolbib 1 schoolbib 2schoolbib 3

Eerst saneren                                  De boekenberg die overblijft                      Coderen en Inrichten

 

Schoolbibliotheek vernieuwen op locatie

‘Als de school niet naar de Boekenberg komt, kan de Boekenberg naar de school komen.’

Scholen die hun schoolbibliotheek grondig willen aanpakken, kunnen gebruik maken van onze deskundigheid, het uitgebreide boekenbestand en concrete ondersteuning op locatie.
Zo reisde de Boekenberg  van Eindhoven naar Hengevelde (Overijssel). Op Basisschool St.Petrus werd de schoolbibliotheek: Het Leesatelier ingericht. De leescoördinatoren, Ans Eshuis en Margot Huurneman , kozen samen met enkele collega’s de boeken voor groep 1 t/m 4 uit, terwijl de leerlingen uit groep 5 t/m 8 zelf mochten meekiezen.

Is uw school ook toe aan een vernieuwing van de schoolbibliotheek (vrijleesboeken, informatieve boeken, boeken voor VTL,prentenboeken), informeer gerust naar onze mogelijkheden.

 

Themalijsten

Themalijsten bij methodes of programma's verouderen snel. De Boekenberg kan deze lijsten actualiseren om te zorgen voor passende titels bij een thema. Dat geldt voor VVE-programma's zoals Piramideboeken, bij de Canon van de geschiedenis, bij de taal- en leesmethodes of de zaakvakken. Op verzoek kan bij ieder gewenst thema een titelselectie worden verzorgd.


Kosten

De Boekenberg biedt kostenloze ondersteuning bij het saneren van bestaande collecties als scholen boeken bij de Boekenberg bestellen.