Onderwijsactiviteiten

De Boekenberg beschikt niet alleen over een uitgebreide collectie kinderboeken, maar ook over deskundigheid op het terrein van lezen. Beide elementen worden ingezet om de kwaliteit van de leesbevordering op scholen voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven op een hoger plan te brengen.
Vaak gebeurt dat in samenwerking met Openbare Bibliotheken, onderwijsadviescentra of Stichting Lezen.
Basisscholen, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven kunnen bij de Boekenberg terecht voor:

  • Deskundige advisering m.b.t. boekencollecties
  • Deskundigheidsbevordering van leescoördinatoren
  • Boekpromotie – activiteiten

Deskundige advisering

Medewerkers van de Boekenberg kunnen in de winkel of op locatie adviseren over de samenstelling of de aanvulling van boekencollecties. Maar ook over het beheer en de organisatie van een (school)bibliotheek.
Bij basisscholen kan het gaan om de volgende deelcollecties: prentenboeken, voorleesboeken, vrijleesboeken, boeken voor niveaulezen (duolezen), informatieve boeken. De meeste van deze deelcollecties zijn ook van toepassing op kinderdagverblijven.
Voor peuterspeelzalen en de onderbouw van het basisonderwijs kunnen de adviezen gekoppeld worden aan VVE–programma's als: Startblokken, Piramide, Kaleidoscoop, Boekenpret, Schatkist.

Sanering van bestaande collectiesElly van GelderJos Walta

Op scholen waar de boekencollecties niet adequaat worden bijgehouden, veroudert het boekenbestand. Wij bieden kostenloze ondersteuning bij het (opnieuw) opzetten van boekencollecties, als de boeken bij de Boekenberg worden aangeschaft. Eén van onze adviseurs leesbevordering, Elly van Gelder of Jos Walta, geeft graag ondersteuning. Belangstellende scholen kunnen een afspraak maken via het contactformulier.

Het uitkiezen van boeken

Scholen die een collectie willen opbouwen of aanvullen kunnen optimaal profiteren van de mogelijkheden die de Boekenberg biedt. Een verantwoorde aanschaf kan alleen plaatsvinden door de boeken in te kijken en te beoordelen.
Gezien het uitgebreide boekenbestand in de winkel nodigen we leescoördinatoren en leerkrachten graag uit om de boeken in de winkel uit te kiezen.Het is ook mogelijk de keus op school te maken door een uitgebreide, op de school afgestemde, zichtzending aan te vragen. Zelfs de kinderen kunnen dan bij de aanschaf betrokken worden, hetgeen een extra impuls aan de leesbeleving geeft.

 

 

Schoolbibliotheek vernieuwen op locatie

‘Als de school niet naar de Boekenberg komt, kan de Boekenberg naar de school komen.’

Scholen die hun schoolbibliotheek grondig willen aanpakken, kunnen gebruik maken van onze deskundigheid, het uitgebreide boekenbestand en concrete ondersteuning op locatie.
Zo reisde de Boekenberg  van Eindhoven naar Hengevelde (Overijssel). Op Basisschool St.Petrus werd de schoolbibliotheek: Het Leesatelier ingericht. De leescoördinatoren, Ans Eshuis en Margot Huurneman , kozen samen met enkele collega’s de boeken voor groep 1 t/m 4 uit, terwijl de leerlingen uit groep 5 t/m 8 zelf mochten meekiezen.

Is uw school ook toe aan een vernieuwing van de schoolbibliotheek (vrijleesboeken, informatieve boeken, boeken voor VTL,prentenboeken), informeer gerust naar onze mogelijkheden.

 

Bij de Canon van de Geschiedenis zijn verschillende titels bij ieder venster beschikbaar. De Boekenberg heeft daar een brochure over en een handige themalijst.

Themalijsten

De Boekenberg houdt diverse themalijsten bij. Bijvoorbeeld over: kindernamen, verhuizen, geboorte, overlijden, vriendschap, adoptie.
Voor peuterspeelzalen zijn geactualiseerde boekenlijsten beschikbaar behorende bij de thema's van VVE - projecten, zoals Piramide.