Leescoördinator

Cursus Open Boek, opleiding leescoördinatorRondleiding door de Boekenberg.

De Boekenberg is van meet af aan betrokken bij het opzetten van een cursus leescoördinator, Jos Walta, adviseur leesbevordering bij de Boekenberg, heeft op initiatief van Stichting Lezen de cursus 'Open Boek' ontwikkeld. Leerkrachten van basisscholen worden geschoold om de taak van leescoördinator op hun eigen school uit te voeren.
Deze taak is erop gericht meer eenheid in het leesonderwijs te brengen vanuit het perspectief van de leesbevordering. Een goed functionerende schoolbibliotheek, met zowel fictie als non fictie, is de spil waar het leesonderwijs om draait.
De cursus bestaat uit vier studiebijeenkomsten van drie uur afgewisseld met huiswerkopdrachten. De slotopdracht van de cursus betreft een plan voor het op een hoger niveau brengen van de leesbevordering op school.

De cursus Open Boek wordt in de Boekenberg gegeven, of op andere locaties op initiatief van de Openbare Bibliotheek. Met ingang van 2010 wordt de cursus ook landelijk verspreid via Stichting Lezen in het kader van het project Kunst van Lezen.

De foto's horen bij de certificaat-uitreiking van de cursusgroep van Biblionova uit Sittard. Een deel van de cursusgroep koos voor de uitreiking in de Boekenberg. Na een rondleiding en een mini-workshop voorlezen/vertellen met Rupsje Nooitgenoeg deelde Paula Wielders de certificaten uit.

Certificaat-uitreiking.Rupsje Nooitgenoeg.Een mini-workshop voorlezen en vertellen.

 

 

 

 

 

 

Bijeenkomst 1: Voorlezers en 'nalezers'

 • Profiel leescoördinator
 • Leesbevordering in het basisonderwijs
 • Soorten boeken en genres
 • Geschiedenis van de jeugdliteratuur

Bijeenkomst 2: Van Pudding Tarzan tot Matilda

 • Drie dimensies van lezen
 • Literaire kenmerken en competenties
 • Stimuleren van leesbeleving: het pizzamodel voor leesbevordering en de werkwijze van Aidan Chambers
 • Specifieke werkvormen voor leesbeleving
 • Leesbevorderingsactiviteiten en de doorgaande leeslijn

Bijeenkomst 3: Nieuwsgierig?

 • Drie categoriën informatieve boeken
 • Een nieuwe aanpak voor leesinteresse: spreekbeurten en werkstukken
 • Specifieke werkvormen
 • De relatie tussen begrijpend lezen en presentaties
 • De relatie tussen Voortgezet Technisch Lezen en leesbevordering 1

Bijeenkomst 4: Een hele bibliotheek voor één boek

 • De relatie tussen Voortgezet Technisch Lezen en leesbevordering 2
 • Moeite met lezen en toch leesplezier
 • De schoolbibliotheek als motor van de leesbevordering
 • Professionalisering en begeleiding van het team
 • Leescultuur op school
 • Schoolleesplan

Cursusdata

Eerstvolgende cursus:   Handboek Leesbevordering
Dinsdag 13 januari 2015
Dinsdag 10 februari 2015
Dinsdag 10 maart 2015
Dinsdag 14 april 2015

Tijd: van 19.00 tot 22.00 uur.
Kosten: € 300,- p.p. inclusief handboek.
Inschrijven.

Boekenbergavonden voor leescoördinatoren

boekenbergavondboekenbergavondboekenbergavond

De Boekenbergavonden voor leescoördinatoren en leerkrachten zijn speciaal bedoeld om de boekencollecties van scholen aan te vullen. In het kader van de Kinderboekenweek worden de beschikbare boeken overzichtelijk gepresenteerd en toegelicht.
Dit jaar was er weer erg veel belangstelling voor de toelichting op de themaboeken van Hallo Wereld. Als bijzondere activiteit las Suzanne Wouda uit haar nieuwe boek 'Verschoppelingen', dat ook in de Boekenberglesbrief wordt uitgewerkt, voor.

Leesbeleving: Kinderboekenweek

Vanwege de grote belangstelling hebben we dit jaar twee avonden gepland:
Maandag 8 september 2014 van 20.00 tot 22.00 uur
Donderdag 11 september 2014 van 20.00 tot 22.00 uur

De bekroonde boeken van Griffel- en Penseeljury en van de Kinderjury worden besproken door Jeanny Keurlings en Lenie Meurs. De themaboeken o.a. uit de Boekenberglesbrief worden toegelicht door Jos Walta.
De Boekenberglesbrief is op dat moment ook beschikbaar. Daarin wordt voor ieder leerjaar één themaboek voorzien van lessuggesties. Daarnaast wordt er een informatief boek en een bekroond boek uitgewerkt.
Deze Boekenbergavond is uitermate geschikt om boeken voor de kinderboekenweek aan te schaffen.


Informatieavond over "Informatief lezen"


in samenwerking met uitgeverij Ars Scribendi organiseert de Boekenberg op maandag 17 november om 19.00 uur een informatieavond over informatief lezen. Deze avond is bestemd voor leerkrachten van groep 1 t/m 8.

Leesbevordering door informatieboeken

  De belangstelling voor informatieboeken groeit nog steeds, zowel bij jonge kinderen als oudere. Dat komt door de aantrekkelijke boeken die appelleren aan de interesse van kinderen in hoe de wereld in elkaar zit. Informatieboeken zijn daarom een sterke en noodzakelijke aanvulling op een methode voor begrijpend en studerend lezen. Door de uitgewogen combinatie van beeld en woord gaan kijken en lezen hand in hand. De informatieboeken kunnen worden gebruikt voor interactief werken, vrij lezen en voor spreekbeurten en werkstukken.

Informatief lezen is om verschillende redenen een krachtig instrument voor leesbevordering:
• intrinsieke motivatie voor lezen – ieder kind vindt wel een boek over een onderwerp dat hem/haar interesseert
• verbreding van woordenschat en kennis van de wereld – beide cruciaal voor de ontwikkeling van het begrijpend lezen
• minder leeftijdsgebonden dan fictie – de onderwerpen en de foto’s van informatieve boeken spreken een brede leeftijdsrange aan, dus ook de iets oudere zwakke lezer en het iets jongere hoogbegaafde kind.
foto Simonfoto jos

Programma van de informatieavond
Simon van der Sluijs van uitgeverij Ars Scribendi zal ingaan op de inzet van informatief lezen binnen het onderwijs en op nieuwe mogelijkheden voor digitaal (mme)lezen op laptop, tablet en digibord.
Jos Walta, adviseur leesbevordering bij de Boekenberg, laat zien hoe informatieboeken voor een sterkere verbinding met methodes voor begrijpend en studerend lezen kunnen zorgen door een andere aanpak van spreekbeurten en werkstukken. Er is natuurlijk ook tijd om kennis te maken met de Corona-boekenseries - boeken vol informatie en foto's over de meest uiteenlopende onderwerpen.
 
Kinderboekwinkel de Boekenberg Kleine Berg 48 5611 JV Eindhoven Tel: 040-2456261