Leescoördinator

Cursus Open Boek, opleiding leescoördinatorRondleiding door de Boekenberg.

De Boekenberg is van meet af aan betrokken bij het opzetten van een cursus leescoördinator, Jos Walta, adviseur leesbevordering bij de Boekenberg, heeft op initiatief van Stichting Lezen de cursus 'Open Boek' ontwikkeld. Leerkrachten van basisscholen worden geschoold om de taak van leescoördinator op hun eigen school uit te voeren.
Deze taak is erop gericht meer eenheid in het leesonderwijs te brengen vanuit het perspectief van de leesbevordering. Een goed functionerende schoolbibliotheek, met zowel fictie als non fictie, is de spil waar het leesonderwijs om draait.
De cursus bestaat uit vier studiebijeenkomsten van drie uur afgewisseld met huiswerkopdrachten. De slotopdracht van de cursus betreft een plan voor het op een hoger niveau brengen van de leesbevordering op school.

De cursus Open Boek wordt in de Boekenberg gegeven, of op andere locaties op initiatief van de Openbare Bibliotheek. Met ingang van 2010 wordt de cursus ook landelijk verspreid via Stichting Lezen in het kader van het project Kunst van Lezen.

De foto's horen bij de certificaat-uitreiking van de cursusgroep van Biblionova uit Sittard. Een deel van de cursusgroep koos voor de uitreiking in de Boekenberg. Na een rondleiding en een mini-workshop voorlezen/vertellen met Rupsje Nooitgenoeg deelde Paula Wielders de certificaten uit.

Certificaat-uitreiking.Rupsje Nooitgenoeg.Een mini-workshop voorlezen en vertellen.

 

 

 

 

 

 

Bijeenkomst 1: Voorlezers en 'nalezers'

 • Profiel leescoördinator
 • Leesbevordering in het basisonderwijs
 • Soorten boeken en genres
 • Geschiedenis van de jeugdliteratuur

Bijeenkomst 2: Van Pudding Tarzan tot Matilda

 • Drie dimensies van lezen
 • Literaire kenmerken en competenties
 • Stimuleren van leesbeleving: het pizzamodel voor leesbevordering en de werkwijze van Aidan Chambers
 • Specifieke werkvormen voor leesbeleving
 • Leesbevorderingsactiviteiten en de doorgaande leeslijn

Bijeenkomst 3: Nieuwsgierig?

 • Drie categoriën informatieve boeken
 • Een nieuwe aanpak voor leesinteresse: spreekbeurten en werkstukken
 • Specifieke werkvormen
 • De relatie tussen begrijpend lezen en presentaties
 • De relatie tussen Voortgezet Technisch Lezen en leesbevordering 1

Bijeenkomst 4: Een hele bibliotheek voor één boek

 • De relatie tussen Voortgezet Technisch Lezen en leesbevordering 2
 • Moeite met lezen en toch leesplezier
 • De schoolbibliotheek als motor van de leesbevordering
 • Professionalisering en begeleiding van het team
 • Leescultuur op school
 • Schoolleesplan

Cursusdata

Eerstvolgende cursus:   Handboek Leesbevordering
Dinsdag 13 januari 2015
Dinsdag 10 februari 2015
Dinsdag 10 maart 2015
Dinsdag 14 april 2015

Tijd: van 19.00 tot 22.00 uur.
Kosten: € 300,- p.p. inclusief handboek.
Inschrijven.

Boekenbergavonden voor leescoördinatoren

kinderboekenweekavond-1kinderboekenavond2014-2kinderboekenavond2014-3

De Boekenbergavonden voor leescoördinatoren en leerkrachten zijn speciaal bedoeld om de boekencollecties van scholen aan te vullen. In het kader van de Kinderboekenweek werden de beschikbare boeken overzichtelijk gepresenteerd en toegelicht.
Dit jaar was er weer erg veel belangstelling voor de toelichting op de themaboeken van Feest. De Boekenberglesbrief was extra feestelijk uitgevoerd. 

Leesbeleving: Kinderboekenweek

Vanwege de grote belangstelling waren twee avonden gepland:
Maandag 8 september 2014 van 20.00 tot 22.00 uur
Donderdag 11 september 2014 van 20.00 tot 22.00 uur

De bekroonde boeken van Griffel- en Penseeljury en van de Kinderjury werden besproken. De themaboeken o.a. uit de Boekenberglesbrief werden toegelicht.
De Boekenberglesbrief is op dat moment ook beschikbaar. Daarin wordt voor ieder leerjaar één themaboek voorzien van lessuggesties. Daarnaast wordt er een informatief boek en een bekroond boek uitgewerkt.
Deze Boekenbergavond is uitermate geschikt om boeken voor de kinderboekenweek aan te schaffen.


Boekenbergavond Nationale Voorleesdagen

top10prentenboekjaar

Op maandag 12 januari 2015, voor het begin van de Nationale Voorleesdagen, wordt er weer een Boekenbergavond voor peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en leerkrachten van groep 1/2 georganiseerd. Op die avond wordt de uitwerking bij het prentenboek van het jaar gepresenteerd, "Boer Boris gaat naar zee" van Ted van Lieshout en Philip Hopman in de vorm van een mini-workshop. Er wordt ook aandacht besteed aan de andere boeken uit de Top 10 en aan hoe je ouders - en met name vaders - meer kunt betrekken bij het voorlezen thuis en op school. Tevens is er gelegenheid om de prentenboekencollectie aan te vullen. Er worden nieuwe prentenboeken en aanwijsboeken voor peuters en kleuters toegelicht. Voor iedere bezoeker is er een verrassing.

De Boekenbergavod vindt plaats in kinderboekwinkel de Boekenberg en begint om 20.00 uur.
Deelname is gratis.
Inschrijven kan telefonisch (040-2456261) of via het contactformulier


Boekenbergavond Series voor Leren Lezen

Op maandag 2 februari 2015 is er een Boekenbergavond over series voor beginnende lezers en werkvormen. Er worden nieuwe leesseries onder de aandacht gebracht en tips gegeven voor het samenstellen van een gevarieerde boekencollectie om de technische leesvaardigheid te oefenen en het vrij lezen te verbreden. Tevens wordt een aanpak geschetst hoe de school ouders meer bij het leesproces kan betrekken, zowel htuis als op school. De inhoud van de ouderbijeenkomst 6 februari speelt daar op in. Er is gelegenheid om de boekencollecties van de school aan te vullen.


De informatieavond is bestemd voor leescoördinatoren en leerkrachten in groep 2, 3 en 4. De avond begint om 20.00 uur en wordt gehouden in de Boekenberg.
Aanmelden kan telefonisch (040-2456261) of via het contactformulier
lerenlezen3


 
Kinderboekwinkel de Boekenberg Kleine Berg 48 5611 JV Eindhoven Tel: 040-2456261