Boekpromotie

boekpromotie in de winkelOm nieuwe boeken onder de aandacht te brengen en het werken met boeken te verdiepen, biedt de Boekenberg de volgende activiteiten aan:

Voor onderwijsgevenden

Workshops

In het workshopaanbod zijn diverse workshops te vinden die de kennis van boeken en het gebruik ervan verbreden. In andere workshops wordt gewerkt aan vergroting van de vaardigheid in vertellen of voorlezen. Op verzoek kunnen de workshops op locatie worden gegeven.

Teambijeenkomst

Er kan een teambijeenkomst worden verzorgd door Jos Walta over bijvoorbeeld: de visie op leesonderwijs, de organisatie en het beheer van school- (of klassen)bibliotheek of het documentatiecentrum, het werken met prentenboeken.

Educatief team-uitje

Kinderboekwinkel de Boekenberg kan voor een schoolteam een gevarieerd en boeiend programma over kinderboeken verzorgen in de winkel en/of de Boekenbergtuin. Een interessante tocht langs een ware boekenberg.
Datum  en duur kunnen in overleg worden vastgesteld. Met specifieke wensen kan in het programma rekening worden gehouden.
In samenwerking met Grand Café Berlage kan een lunch of diner worden verzorgd.
Voor meer informatie: ga naar het contactformulier of bel 040 2456261.

Voor basisschool De Schakel uit Ittervoort en basisschool Lambertus uit Neeritter organiseerden we een educatief team-uitje. Na een rondleiding door de Boekenberg werd een workshop "Boeken proeven" aangeboden. Blijkbaar wekte die de eetlust op, want beide teams hebben in Grand Café Berlage met een etentje deze middag afgesloten.

TeamuitjeTeamuitjeTeamuitje

Speciale Boekenberglesbrief voor de kinderboekenweek

In de Boekenberglesbrief wordt op verschillende manieren aangesloten bij het thema van de kinderboekenweek. Er wordt een activiteit beschreven om met de hele school de kinderboekenweek te openen. Voor ieder leerjaar wordt er één themaboek uitgewerkt. En voor iedere bouw een informatie boek en een bekroond boek. In de uitwerking wordt een relatie naar het thema gelegd. Een korte beschrijving van de uitgewerkte boeken is hier te lezen. De Boekenberglesbrief kost € 12.50 (excl. portokosten) en wordt op aanvraag toegestuurd.

Themadozenthemadoos

Op verzoek stelt de Boekenberg themadozen samen rondom een prentenboek. Een voorbeeld van de themadoos bij ‘Er zit een gat in mijn emmer’ van Ingrid en Dieter Schubert is op de foto te zien.
Er zijn themadozen verzorgd voor Fontys Doba onderwijsadviseurs, Openbare Bibliotheek Eindhoven, Openbare Bibliotheek Helmond en voor diverse scholen. De themadozen horen bij de verteltafel.

 

Boekenstands

boekenberg stand boekenberg stand boekenberg stand


Korein Congres 2009Regelmatig verzorgt de Boekenberg een stand met een representatief overzicht van kinderboeken. Op de foto's hierboven staat de stand in het Willem II stadion tijdens de Regionale Dagen voor het Jonge Kind.

Hiernaast een foto van de Boekenberg-stand op het drukbezochte Korein Congres in het Evoluon. Veel van de 1500 Korein-medewerkers bezochten onze stand, vooral ook om boeken voor hun eigen kinderen te kopen.

 

 

 

Voor ouders
Ouderavond KDV Dommeltoren Sint-Oedenrode

Ouderavonden over kinderboeken

Jeanny Keurlings, Martine Tak en Jos Walta verzorgen boeiende ouderavonden waarin ouders kunnen kennismaken met verschillende soorten boeken. Bij het presenteren van boeken en het vertellen of voorlezen van verhalen worden de ouders op een actieve manier betrokken. Het karakter van de avond lijkt meer op een avondje uit, dan op een lezing. Na afloop van de avond is er tevens gelegenheid om boeken te kopen. Kosten: € 150,-

Voor kinderen

Een boekenprogramma in de klas

Jeanny Keurlings verzorgt een programma in de klas over boeken.

Een excursie naar Kinderboekwinkel de Boekenberg

Het is mogelijk om een excursie naar de Boekenberg af te spreken om kinderen kennis te laten maken met een kinderboekwinkel. Er wordt dan een speciaal programma verzorgd en voor alle deelnemers is er een herinnering beschikbaar.

Boekenbergavonden voor leescoördinatoren

Boekenbergavond Series voor Leren Lezen


hond-weetluna-tovert Op maandag 2 maart 2015 is er een Boekenbergavond over boeken voor Eerste lezers.
Het aanbod aan verfrissende series voor eerste lezers is flink toegenomen. Aantrekkelijke boeken zorgen ervoor dat kinderen sneller de leestechniek onder de knie krijgen.
Behalve serie-boeken, zijn er nieuwe groeiboeken, samenleesboeken, moppenboeken en toneelleesboeken.
Op de informatieavond worden nieuwe uitgaven gepresenteerd en wordt ingegaan op hoe de boeken ingezet kunnen worden.
Ook wordt besproken op welke manieren ouders via de school bij het leesproces betrokken kunnen worden.
De avond is bestemd voor leescoördinatoren en leerkrachten. De avond begint om 20.00 uur en wordt gehouden in de Boekenberg.

Aanmelden kan telefonisch (040-2456261) of via het contactformulier


kinderboekenweekavond-1kinderboekenavond2014-2kinderboekenavond2014-3De Boekenbergavonden voor leescoördinatoren en leerkrachten zijn speciaal bedoeld om de boekencollecties van scholen aan te vullen. In het kader van de Kinderboekenweek werden de beschikbare boeken overzichtelijk gepresenteerd en toegelicht.
Dit jaar was er weer erg veel belangstelling voor de toelichting op de themaboeken van Feest. De Boekenberglesbrief was extra feestelijk uitgevoerd. 

Leesbeleving: Kinderboekenweek

Vanwege de grote belangstelling waren twee avonden gepland:
Maandag 8 september 2014 van 20.00 tot 22.00 uur
Donderdag 11 september 2014 van 20.00 tot 22.00 uur

De bekroonde boeken van Griffel- en Penseeljury en van de Kinderjury werden besproken. De themaboeken o.a. uit de Boekenberglesbrief werden toegelicht.
De Boekenberglesbrief is op dat moment ook beschikbaar. Daarin wordt voor ieder leerjaar één themaboek voorzien van lessuggesties. Daarnaast wordt er een informatief boek en een bekroond boek uitgewerkt.
Deze Boekenbergavond is uitermate geschikt om boeken voor de kinderboekenweek aan te schaffen.


Workshop boekenkring


De boekenkring is een sterkere werkvorm voor boekpromotie dan de bekende boekbespreking. In een gevarieerd programma met bijdragen van leerkracht en leerlingen worden boeken op allerlei manieren onder de aandacht gebracht. De boekenkring is geschikt voor toepassing in groep 1 t/m 8 van het basis- en speciaal onderwijs. Een boekenkring is een levendige en leuke activiteit om het leesplezier te stimuleren.
In de workshop wordt niet alleen informatie gegeven, maar er wordt ook een boekenkring uitgevoerd.

Bestemd voor: leerkrachten basisonderwijs en andere geïnteresseerden.
Plaats: Kinderboekwinkel de Boekenberg, Kleine Berg 48, Eindhoven.
Datum en tijd: dinsdag 26 mei van 20.00 tot 22.00 uur.
Kosten: € 25,- per deelnemer.
Aanmelden kan telefonisch (040-2456261) of via het contactformulier


Workshop 'Vertel eens...' praten over verhalen


Lezen is meestal een individuele activiteit: ieder maakt zijn eigen beelden bij een (voor)gelezen verhaal. Die beelden passen bij het referentiekader van de lezer. Door erover te praten leren we de leeservaring en interpretatie van anderen kennen. We gebruiken in de workshop een vereenvoudigde versie van de werkwijze van Aidan Chambers.
De werkwijze kan in alle groepen worden toegepast. In groep 1 en 2 sluit die aan bij het interactief voorlezen. In de boekenkring kan de kiem voor Vertel eens... al gelegd worden.

Bestemd voor: leerkrachten basisonderwijs en andere geïnteresseerden.
Plaats: Kinderboekwinkel de Boekenberg, Kleine Berg 48, Eindhoven.
Datum en tijd: dinsdag 2 juni van 20.00 tot 22.00 uur.
Kosten: € 25,- per deelnemer.
Aanmelden kan telefonisch (040-2456261) of via het contactformulier
Kinderboekwinkel de Boekenberg Kleine Berg 48 5611 JV Eindhoven Tel: 040-2456261