Boekenberglesbrief

Jos

De Kinderboekenweek wordt dit jaar gehouden van 1 t/m 12 oktober. Het thema is feest!

In de Boekenberglesbrief wordt op verschillende manieren aangesloten bij het thema van de Kinderboekenweek. Er wordt een activiteit beschreven om met de hele school de Kinderboekenweek te openen. Voor ieder leerjaar wordt er één themaboek uitgebreid voorzien van lessuggesties. Per bouw wordt er ook één informatieboek en een bekroond boek uitgewerkt. In de uitwerking wordt een relatie naar het thema gelegd. Door bekroonde boeken van suggesties te voorzien maken kinderen kennis met andere boeken dan die van de Kinderjury en kan hun leeservaring worden uitgebreid.
De Boekenberglesbrief wordt gratis geleverd bij bestelling van de uitgewerkte boeken. Losse exemplaren kosten €12,50 (exclusief eventuele portokosten).

Zodra de titels bekend zijn komt hier een link naar de bestellijst Kinderboekenweek zodat basisscholen deze kunnen downloaden en mailen naar de Boekenberg.

 

Kinderboekwinkel de Boekenberg Kleine Berg 48 5611 JV Eindhoven Tel: 040-2456261